Zanim zamówisz

 1. Co do zasady nie podpisuję umów w wersji papierowej. Jeśli jednak masz takie życzenie, mogę zrobić wyjątek, musisz jednak zasygnalizować taką potrzebę.
 2. Cennik zamieszczony na stronie nie jest ofertą. Wiążące są ustalenia, które podejmiemy mailowo.
 3. Rozliczenie zawsze następuje na podstawie faktury VAT 23% wystawionej z 7-dniowym terminem płatności po akceptacji zlecenia.
 4. Również ja decyduję o tym, czy dane zlecenie przyjąć, czy nie. Moim wyłącznym prawem jest uznawanie zleceń za warte realizacji lub nie, a powody przyjęcia i odrzucenia zleceń są subiektywne i nie muszę się z nich tłumaczyć.
 5. Pracuję według przesłanych wytycznych. Mogę przesłać brief lub dodatkowe pytania, natomiast nie uważam tego za swój obowiązek – jeśli uznam, że otrzymane wytyczne są wystarczające do stworzenia tekstu, nie będę zadawał dodatkowych pytań.
 6. W każdej chwili możesz napisać i zapytać o postępy, zmienić wytyczne, poprosić o przyspieszenie terminu czy po prostu pogadać i zadać dowolne pytania. Pomogę, jeśli będę umiał, a jeśli cokolwiek zmieni to w realizacji zlecenia – dam znać.
 7. Reklamacje przyjmuję w terminie 7 dni od przesłania wykonanego zlecenia, po tym czasie przyjmuję, że zostało ono zaakceptowane.
 8. Aby reklamacja byłą zasadna, należy wskazać niezgodność z wytycznymi. Niezgodność z niepodanymi wytycznymi nie stanowi podstawy uznania reklamacji ani nieopłacenia faktury.
 9. Poprawy w ramach zasadnych reklamacji są bezpłatne. Zmiany o szerokim zakresie w reklamacjach bezzasadnych są wykonywane jako kolejne zlecenie – informuję o tym w mailu.
 10. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne i teksty przeze mnie napisane nie mogą być podpisane innym nazwiskiem niż moje, aczkolwiek mogą pozostać niepodpisane. Prawa majątkowe do tekstu przechodzą na nabywcę z chwilą opłacenia faktury.
 11. Nie pracuję w myśl zasady „klient nasz pan”.
 12. Zlecenia wykonane są chronione prawem autorskim, ale zastrzegam sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji własnej. Sprowadza się to do prezentacji ich w portfolio. Jeśli sobie tego nie życzysz – daj mi znać w dowolnym momencie.