Zasady ogólne

Administratorem danych osobowych jest Robert Wąsik, właściciel marki Robert Wąsik, NIP 8792545824, kontakt@robertwasik.pl

Zakres przetwarzanych informacji obejmuje imię, nazwisko lub nazwę firmy, numer identyfikacyjny NIP, adres rejestrowy lub kontaktowy, a także – o ile użytkownik takie informacje poda – numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleceń, podejmowania dalszych uzgodnień i w tzw. prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane wykorzystywane w celu tworzenia i wysyłania dokumentów księgowych są wprowadzane do systemu wfirma.pl i tam podlegają zasadom zdefiniowanym przez operatora.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówień będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji usług.

Profilowanie i procesy zautomatyzowane

Nie wykorzystuję ani automatycznego zbierania danych, ani mechanizmów profilowania.

Ciasteczka

Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka i podobne technologie w celu zbierania anonimowych danych analitycznych (np. czasu spędzonego na stronie i odwiedzonych podstron) i w celu sprawnego funkcjonowania (np. kiedy dodatki CRM wymagają odróżnienia typu urządzeń końcowych. Dane z ciasteczek przetwarzane są wyłącznie na serwerze, zaś same ciasteczka mają postać plików zapisanych na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie itp.). Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, wówczas jednak Administrator nie jest w stanie zagwarantować poprawności działania strony internetowej.