Jak pisać listy punktowane i numerowane?

Listy punktowane i numerowane to wspaniałe narzędzie pomagające porządkować tekst. Ich prawidłowe użycie elegancko kieruje czytelnika na odpowiednie tory skojarzeniowe i pozwala skierować jego uwagę na te aspekty, które w bloku tekstu mogłyby nie zostać właściwie podkreślone.

W jaki sposób formatować listy punktowane i numerowane? Czy jest między nimi jakaś różnica? Kiedy je stosować i jak długie powinny być?

Stosuje się je po to, żeby tworzyć zwarte opisy produktów (pokazać cenę, jakość, cechy użytkowe), wprowadzać zróżnicowanie wizualne w tekście, pisać czytelne podsumowania i prezentować ciągi myślowe. Aby jednak zrobić to dobrze, trzeba postępować zgodnie z kilkoma prostymi zasadami.

Ogólne zasady tworzenia list wypunktowanych i numerowanych

  • Listy punktowane i numerowane nie powinny być długie. Stosuje się je przecież po to, żeby skrócić tekst, więc upchnięcie kilkudziesięciu punktów nie będzie dobrym pomysłem.

  • Lista punktowana zasadniczo nie porządkuje kolejnych punktów, numerowana – raczej tak. Tę drugą warto więc zastosować, kiedy treść wynika z kolejnych punktów.

  • Dla elegancji tekstu należy w każdym punkcie używać tylko zdań albo tylko form równoważnych zdaniom, niewskazane jest ich mieszanie w obrębie jednej listy.

  • Punkt może być dowolnie długi, ale w większości przypadków warto będzie skrócić treść dla większej czytelności.

  • Dla tekstów, w których występuje wiele list różnych typów najlepiej stosować w nich zawsze ten sam model formatowania.

Jak formatować listy?

Listy nieuporządkowane (punktowane)

Dostępne są dwa warianty redagowania list. Można je co do zasady stosować wedle własnego upodobania.

  • Każdy punkt zaczyna się wielką literą, kończy zawsze kropką. W tym przypadku zdanie poprzedzające listę nie może kończyć się dwukropkiem (ponieważ po dwukropku występowałaby wielka litera).

  • Każdy punkt zaczyna się małą literą, a ostatnie zdanie punktu kończy się średnikiem. W tym układzie zdanie wprowadzające listy może być zakończone dwukropkiem.

Raczej nie należy stosować modelu, w którym pierwszy punkt zaczyna się wielką literą, kończy średnikiem, ostatni zaczyna małą literą, kończy kropką, a punkty pośrednie zaczynają się małymi literami i kończą średnikiem. Byłaby to forma konstrukcji zdaniowej, ale niezbyt ładnie wyglądającej, więc poza kilkoma dopracowanymi przypadkami naprawdę nie warto w to brnąć.

Listy numerowane (uporządkowane)

Teoretycznie można w stosunku do nich zastosować dowolną z opisanych wyżej zalecanych metod, natomiast sam polecam stosowanie czytelniejszej formuły z wielką literą i kropką. Dlaczego? Dlatego, że punkty listy uporządkowanej zwykle tworzą zamkniętą całość, są kompletne i jako takie powinny zostać redakcyjnie domknięte. W przypadku list nieuporządkowanych nie jest to takie oczywiste.

Zawsze konsekwentnie

Przy redagowaniu list można popełnić mnóstwo błędów. Będą one zawsze wpływały negatywnie na ocenę artykułu i copywriter nie może sobie na błędy w tej materii pozwolić. Jednak jest coś znacznie gorszego niż zaczynanie zdania wielką literą, kończenie średnikiem i rozpoczynanie kolejnego znów wielką literą – niekonsekwencja. Moim zdaniem lepiej wygląda tekst, który jest zredagowany błędnie, ale konsekwentnie z tym samym błędem, niż taki, w którym autor nie zachował konsekwencji i na swoich czytelnikach sprawdza stopień irytacji wywołany różnymi błędami.

Wyjątkiem od tej zasady jest stosowanie jednego zapisu do list nieuporządkowanych, a innego do uporządkowanych, choć i tego radzą unikać, decydując się na jedną formę zapisu punktów.

Grafika wpisu: Background vector created by Freepik

Powiązane wpisy

Jeden komentarz do Jak pisać listy punktowane i numerowane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.