Jak pisać listy punktowane i numerowane?

Jak pisać listy punktowane i numerowane?

Listy punktowane i numerowane to wspaniałe narzędzie pomagające porządkować tekst. Ich prawidłowe użycie elegancko kieruje czytelnika na odpowiednie tory skojarzeniowe i pozwala skierować jego uwagę na te aspekty, które w bloku tekstu mogłyby nie zostać właściwie podkreślone.

W jaki sposób formatować listy punktowane i numerowane? Czy jest między nimi jakaś różnica? Kiedy je stosować i jak długie powinny być?

Stosuje się je po to, żeby tworzyć zwarte opisy produktów (pokazać cenę, jakość, cechy użytkowe), wprowadzać zróżnicowanie wizualne w tekście, pisać czytelne podsumowania i prezentować ciągi myślowe. Aby jednak zrobić to dobrze, trzeba postępować zgodnie z kilkoma prostymi zasadami.

Ogólne zasady tworzenia list wypunktowanych i numerowanych

  • Listy punktowane i numerowane nie powinny być długie. Stosuje się je przecież po to, żeby skrócić tekst, więc upchnięcie kilkudziesięciu punktów nie będzie dobrym pomysłem.

  • Lista punktowana zasadniczo nie porządkuje kolejnych punktów, numerowana – raczej tak. Tę drugą warto więc zastosować, kiedy treść wynika z kolejnych punktów.

  • Dla elegancji tekstu należy w każdym punkcie używać tylko zdań albo tylko form równoważnych zdaniom, niewskazane jest ich mieszanie w obrębie jednej listy.

  • Punkt może być dowolnie długi, ale w większości przypadków warto będzie skrócić treść dla większej czytelności.

  • Dla tekstów, w których występuje wiele list różnych typów najlepiej stosować w nich zawsze ten sam model formatowania.

Jak formatować listy?

Listy nieuporządkowane (punktowane)

Dostępne są dwa warianty redagowania list. Można je co do zasady stosować wedle własnego upodobania.

  • Każdy punkt zaczyna się wielką literą, kończy zawsze kropką. W tym przypadku zdanie poprzedzające listę nie może kończyć się dwukropkiem (ponieważ po dwukropku występowałaby wielka litera).

  • Każdy punkt zaczyna się małą literą, a ostatnie zdanie punktu kończy się średnikiem. W tym układzie zdanie wprowadzające listy może być zakończone dwukropkiem.

Raczej nie należy stosować modelu, w którym pierwszy punkt zaczyna się wielką literą, kończy średnikiem, ostatni zaczyna małą literą, kończy kropką, a punkty pośrednie zaczynają się małymi literami i kończą średnikiem. Byłaby to forma konstrukcji zdaniowej, ale niezbyt ładnie wyglądającej, więc poza kilkoma dopracowanymi przypadkami naprawdę nie warto w to brnąć.

Listy numerowane (uporządkowane)

Teoretycznie można w stosunku do nich zastosować dowolną z opisanych wyżej zalecanych metod, natomiast sam polecam stosowanie czytelniejszej formuły z wielką literą i kropką. Dlaczego? Dlatego, że punkty listy uporządkowanej zwykle tworzą zamkniętą całość, są kompletne i jako takie powinny zostać redakcyjnie domknięte. W przypadku list nieuporządkowanych nie jest to takie oczywiste.

Zawsze konsekwentnie

Przy redagowaniu list można popełnić mnóstwo błędów. Będą one zawsze wpływały negatywnie na ocenę artykułu i copywriter nie może sobie na błędy w tej materii pozwolić. Jednak jest coś znacznie gorszego niż zaczynanie zdania wielką literą, kończenie średnikiem i rozpoczynanie kolejnego znów wielką literą – niekonsekwencja. Moim zdaniem lepiej wygląda tekst, który jest zredagowany błędnie, ale konsekwentnie z tym samym błędem, niż taki, w którym autor nie zachował konsekwencji i na swoich czytelnikach sprawdza stopień irytacji wywołany różnymi błędami.

Wyjątkiem od tej zasady jest stosowanie jednego zapisu do list nieuporządkowanych, a innego do uporządkowanych, choć i tego radzą unikać, decydując się na jedną formę zapisu punktów.

Grafika wpisu: Background vector created by Freepik

Robert Wąsik

Od 10 lat copywriter. Zdobywam wiedzę, ale prywatnie zostałem nudziarzem. Nie znoszę komputerów, więc piszę dobrze za pierwszym razem, żebym tylko nie musiał poprawiać.

One thought on “Jak pisać listy punktowane i numerowane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.